[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med att kompilera ett gtk-programOn Thu, May 09, 2002 at 11:52:01AM +0200, Henrik Andersson wrote:
> Hej!
> 
> Har just installerat libgtk2.0-dev och försöker kompilera hallå världen-programmet som finns på gtk.org:s sida.
> 
> Jag kör: gcc -Wall -g hello.c -o hello `pkg-config -- cflags gtk+-2.0` `pkg-config --libs gtk+-2.0`

Jag hoppas '-- cflags' var ett skrivfel, det ska ju naturligtvis vara
'--cflags'

> Men får: hello.c:1: gtk/gtk.h: No such file or directory
> 
> Är det något annat man behöver/göra för att kunna kompilera gtk-program?

Om du skriver 'pkg-config --cflags gtk+-2.0' i skalet, vad får du då? Och
hur ser det ut i de kataloger den anger?


mvh,
Martin Sjögren

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: