[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med att kompilera ett gtk-programOn Thu, May 09, 2002 at 12:16:36PM +0200, Martin Sjögren wrote:
> Jag hoppas '-- cflags' var ett skrivfel, det ska ju naturligtvis vara
> '--cflags'

Tack :) Det var mellanslaget. Det berodde på att jag bara kopierade rakt av på hemsidan.

-- 
Henrik


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: