[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med att kompilera ett gtk-programHej!

Har just installerat libgtk2.0-dev och försöker kompilera hallå världen-programmet som finns på gtk.org:s sida.

Jag kör: gcc -Wall -g hello.c -o hello `pkg-config -- cflags gtk+-2.0` `pkg-config --libs gtk+-2.0`

Men får: hello.c:1: gtk/gtk.h: No such file or directory

Är det något annat man behöver/göra för att kunna kompilera gtk-program?

-- 
Henrik


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: