[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: något skumt är på gång med mitt fs* Quoting mattias/spikboll <amentia@hotpop.com> [23 Apr-02 15:27]:
> Jag vet inte vad det är. men någonting händer med mitt filsystem.
> Bluefish HTML Editor klagar på att den inte kan spara backup-filer.
> Sylpheed sparar inga inställningar och visar en gammal bild av katalogträdet till jag tvingar det att uppdatera. Inte heller går det att slänga brev.
> värst av allt är att apt-get inte fungerar som det borde, utan säger så här:

tja, jag antar att du redan kollat detta, men det låter som att
filsystemet är fullt?

> Det verkar ju som att ned laddningen går bra, men inte att skriva till
> disk. Och det är ju inte heller så att partionen är monterad som
> read-only, för det går
> ju att skapa filer med tex touch.

touch skapar bara en 0 byte stor fil så den funkar även om FS är fullt,
men vad händer med echo test > fil  ?

df -h ? eller kanske slut på inoder... df -i  (fast jag har aldrig varit
med om att dom tagit slut .. om man har många små filer kanske. :)
touch borde heller inte funka om inoderna e slut...

dmesg kanske avslöjar om fs-drivern har problem med något.
en tvingad fsck vore nog inte så dumt att köra heller.

mvh,
 Stefan


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: