[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

något skumt är på gång med mitt fsJag vet inte vad det är. men någonting händer med mitt filsystem.
Bluefish HTML Editor klagar på att den inte kan spara backup-filer.
Sylpheed sparar inga inställningar och visar en gammal bild av katalogträdet till jag tvingar det att uppdatera. Inte heller går det att slänga brev.
värst av allt är att apt-get inte fungerar som det borde, utan säger så här:

spikboll:~# apt-get update                          
Get:1 ftp://ftp.se.debian.org unstable/main Packages [1862kB]
Get:2 ftp://ftp.se.debian.org unstable/contrib Packages [55.7kB]             
Get:3 ftp://ftp.se.debian.org unstable/non-free Packages [72.1kB]             
Get:4 ftp://ftp.se.debian.org unstable/non-US/main Packages [43.6kB]           
Get:5 ftp://ftp.se.debian.org unstable/non-US/contrib Packages [926B]           
Get:6 ftp://ftp.se.debian.org unstable/non-US/non-free Packages [3372B]          
Fetched 2037kB in 21s (95.1kB/s)                             
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian/dists/unstable/main/binary-i386/Packages rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Packages.decomp -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Packages).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian/dists/unstable/main/binary-i386/Release rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Release -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Release).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian/dists/unstable/contrib/binary-i386/Packages rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_contrib_binary-i386_Packages.decomp -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_contrib_binary-i386_Packages).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian/dists/unstable/contrib/binary-i386/Release rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_contrib_binary-i386_Release -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_contrib_binary-i386_Release).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian/dists/unstable/non-free/binary-i386/Packages rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_non-free_binary-i386_Packages.decomp -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_non-free_binary-i386_Packages).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian/dists/unstable/non-free/binary-i386/Release rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_non-free_binary-i386_Release -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_non-free_binary-i386_Release).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian-non-US/dists/unstable/non-US/main/binary-i386/Packages rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_main_binary-i386_Packages.decomp -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_main_binary-i386_Packages).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian-non-US/dists/unstable/non-US/main/binary-i386/Release rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_main_binary-i386_Release -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_main_binary-i386_Release).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian-non-US/dists/unstable/non-US/contrib/binary-i386/Packages rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_contrib_binary-i386_Packages.decomp -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_contrib_binary-i386_Packages).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian-non-US/dists/unstable/non-US/contrib/binary-i386/Release rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_contrib_binary-i386_Release -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_contrib_binary-i386_Release).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian-non-US/dists/unstable/non-US/non-free/binary-i386/Packages rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_non-free_binary-i386_Packages.decomp -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_non-free_binary-i386_Packages).
Failed to fetch ftp://ftp.se.debian.org/debian-non-US/dists/unstable/non-US/non-free/binary-i386/Release rename failed, No such file or directory (/var/lib/apt/lists/partial/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_non-free_binary-i386_Release -> /var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_non-free_binary-i386_Release).
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
W: Couldn't stat source package list ftp://ftp.se.debian.org unstable/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list ftp://ftp.se.debian.org unstable/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_contrib_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list ftp://ftp.se.debian.org unstable/non-free Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian_dists_unstable_non-free_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list ftp://ftp.se.debian.org unstable/non-US/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list ftp://ftp.se.debian.org unstable/non-US/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_contrib_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list ftp://ftp.se.debian.org unstable/non-US/non-free Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.se.debian.org_debian-non-US_dists_unstable_non-US_non-free_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.

Det verkar ju som att ned laddningen går bra, men inte att skriva till disk. Och det är ju inte heller så att partionen är monterad som read-only, för det går ju att skapa filer med tex touch.

Just ja, det går inte att ladda ner filer med galeon heller.

Hjälp!
Mattias


-- 

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: