[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med ftp.se.debian.orgtisdagen den 16 april 2002 13.12 skrev Jonas Steverud:

> Kommer det paket så ofta att det är relevant med en snabbare
> uppdatering än var 24:e timma? Om man saknar ett specifikt paket
> (eller version av) så bore det väl gå att ladda ned separat ifrån
> huvudvärden? Eller har jag missat något nu?

Ett tag hade jag både ftp.sunet.se och ftp.se.debian.org i min 
/etc/apt/sources.list, då jag trodde att detta skulle göra att ett paket togs 
från ftp.sunet.se om dom det fanns där, annars från ftp.se.debian.org.

Men är inte ftp.sunet.se väldigt nerladdad nuförtiden? Vid åtskilliga 
tillfällen har jag inte kommit fram alls, eller fått långa svarstider.

-- Karolina


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: