[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med ftp.se.debian.orgOn Tue, 16 Apr 2002, Jonas Steverud wrote:

> Kommer det paket så ofta att det är relevant med en snabbare
> uppdatering än var 24:e timma? Om man saknar ett specifikt paket
> (eller version av) så bore det väl gå att ladda ned separat ifrån
> huvudvärden? Eller har jag missat något nu?

Visst tippar på att det kommer in nya packet ca varannan var tredje timme
i unstable. Kanske inte dygnet runt, mest är nog amerikansk kvällstid
kanske. Om man ska behöva ladda ner packet separat är ju apt-get
egentligen onödig, visseligen kan man ju ha flera sources i sin
sources.list men då kanske man får en som är ganska up-to-date i sverige,
där man laddar ner med 700Kb/s och en som är helt up-to-date i USA där man
laddar ner med 17Kb/s lite jobbigt om man ska installera packet som emacs
eller tetex eller nått och dom inte finns på den lokala mirrorn då. :P

>
> (Lastar man inte dessutom huvudvärden rätt mycket vid varje uppdatering?)
>

Man speglar ju inte hela katalogen hela tiden, utan tar endast de
förändringar som skett sen senaste speglingen. Borde inte ta mycket mera
kräm att spegla lite oftare än 1 gång per dygn.. men det är bara vad jag
tror.

Johbe

--
  Fry: How did I get Leela to love me? I've got to figure it out.
 Hermes: Maybe you're just a fantastic lover, Fry.
 Amy: No.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: