[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SSH mellan flera maskinerOn Tue, Apr 09, 2002 at 04:47:08PM +0200, Anders Arnholm wrote:
> Det är den nyckeln som används, som jag ser det är du inloggad på
> Solaris maskinen (eller hur) där har dyu en ssh-agent springande (eller
> hur?)

Jepp, eller min bärbara arbetsdator ... och på båda exekverar ssh-agent.

> i denna ssh-agent finns din nycket /home/johan/.ssh/id_dsa (eller
> hur).

Jepp.

> Sedan är det så att default fungerar något som heter agent
> forwarding, d.v.s. ssh från en debian maskin til en annan debioan maskin
> kan prata med din ssh-agent på solaris-härket, där har du nyckel och kan
> komma in. (I.m.h.o. ett mycket sidigt system.)

Aha ... så trevligt. Jag har inte reflekterat över att det är just den
funktionen som ForwardAgent fyller, men så har jag inte lusläst mansidan
om just den funktionen. Faktum är jag hade bara antagigt att den
hanterade port-forwarding ... Mycket trevlig feature, när man väl vet hur
det fungera :) ... men jag blev lite nervös först ...

Tackar för hjälpen.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <whero@home.se> http://whero.net/     |
| PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70 31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| REST:
| P:   Linus Torvalds
| S:   Buried alive in email
| -- from /usr/src/linux/MAINTAINERS
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgpPE8AJy0efM.pgp
Description: PGP signature


Reply to: