[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SSH mellan flera maskinerOn Mon, Apr 08, 2002 at 01:24:40PM +0200, Martin Samuelsson wrote:
> Vad säger ssh om du slänger på en "-v"-flagga?

Det enda den säger som är lite underligt är att 'den hittar' en
dsa-nyckel. Det finns ingen dsa-nyckel på något av systemen. Logfil
följer:

johan@case:~# ssh -v sprak
OpenSSH_3.0.2p1 Debian 1:3.0.2p1-8, SSH protocols 1.5/2.0, OpenSSL 0x0090603f
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Seeding random number generator
debug1: Rhosts Authentication disabled, originating port will not be trusted.
debug1: restore_uid
debug1: ssh_connect: getuid 1000 geteuid 1000 anon 1
debug1: Connecting to sprak [10.10.10.13] port 22.
debug1: temporarily_use_uid: 1000/1000 (e=1000)
debug1: restore_uid
debug1: temporarily_use_uid: 1000/1000 (e=1000)
debug1: restore_uid
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/johan/.ssh/identity type 0
debug1: identity file /home/johan/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/johan/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_3.0.2p1 Debian 1:3.0.2p1-8.3
debug1: match: OpenSSH_3.0.2p1 Debian 1:3.0.2p1-8.3 pat ^OpenSSH
Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_3.0.2p1 Debian 1:3.0.2p1-8
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: dh_gen_key: priv key bits set: 129/256
debug1: bits set: 1568/3191
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host 'sprak' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/johan/.ssh/known_hosts:4
debug1: bits set: 1557/3191
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: kex_derive_keys
debug1: newkeys: mode 1
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: newkeys: mode 0
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: done: ssh_kex2.
debug1: service_accept: ssh-userauth
debug1: got SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT
debug1: authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: next auth method to try is publickey
debug1: userauth_pubkey_agent: testing agent key /home/johan/.ssh/id_dsa
debug1: input_userauth_pk_ok: pkalg ssh-dss blen 433 lastkey 0x80906b0 hint -1
debug1: ssh-userauth2 successful: method publickey
debug1: channel 0: new [client-session]
debug1: send channel open 0
debug1: Entering interactive session.
debug1: ssh_session2_setup: id 0
debug1: channel request 0: shell
debug1: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 16384
Last login: Mon Apr  8 08:51:34 2002 from xxx on pts/0
Linux sprak.whero.net 2.4.18 #1 Wed Mar 27 00:34:01 CET 2002 sparc unknown
johan@sprak:~$

mvh
-- 
+-------------------------+------------------------------+
| Johan "whero" Björklund | aka Perrin Aybara @ Forodrim |
| http://whero.net/       +------------------------------+
+-------------------------+------------------------------+
| PGP: 813B 014F C0FA B56C FA70 31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+--------------------------------------------------------+
| Debug is human, de-fix divine.
+------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgpXlPumvTbnN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: