[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SSH mellan flera maskinerHejsan,

när jag i förra veckan installerade en ny maskin i mitt nät upptäckte
jag en intressant sak med SSH.

Grundförutsättningar: På alla maskiner utom en kör jag Debian. På
samtliga Debianmaskiner har jag samma UID och användarnamn. SSH-nycklar
existerar ej på någon av debianmaskinerna.

Problem/symptom: Mellan debianmaskinerna kan jag logga in fritt med min
användare utan att ange lösenord. Förvisso bekvämt, men jag vill _inte_
ha det så. Det fungerar bara internt på nätverket, ej utifrån.

Allt som har med "hostbased authentication" är avstängt, jag kör inte
sshd som suid root och ssh-agent används inte.

Någon som har en idée hur jag blir av med det.

mvh
-- 
+-------------------------+------------------------------+
| Johan "Whero" Björklund | aka Perrin Aybara @ Forodrim |
| http://whero.net/       +------------------------------+
+-------------------------+------------------------------+
| PGP: 813B 014F C0FA B56C FA70 31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+--------------------------------------------------------+
| Ummm, well, OK.  The network's the network, the computer's the computer.
| Sorry for the confusion.
| -- Sun Microsystems
+------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgpyyhdgQLdBR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: