[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mail-inställningarOn Mon, Mar 25, 2002 at 11:11:57PM +0100, Johan Svenonius wrote:

> DEFAULT=/var/spool/mail/pelle
> 
> så körs procmail på spoolfilen där posten inkommer.

Eller lämna ute det helt. Då kommer post som inte matchas av procmail
att levereras till din vanliga spoolfil.
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: