[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Internet Cable och debianOn Sun, Feb 24, 2002 at 12:49:59AM +0000, John Ericson wrote:
> Den där länken ska vara:
> http://www.lysator.liu.se/~cosis/joxx.html

Inte nu längre.

Som sagt http://www.lysator.liu.se/~cosis/joxx/

Anledningen till att jag ekar det här igen & upprepar mig är att jag glömde 
upplysa om att den nya versionen av paketet är helt otestad.
--
/Martin                          http://cos.skoj.nu/Reply to: