[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hej adsl instellningar i debian installatjonOn Tue, Mar 19, 2002 at 05:07:11PM +0000, John Ericson wrote:
> Ett annat bra program för att koppla upp mot telia adsl och uppehålla
> förbindelse är qadsl.
> 
> och inofficiella deb'ar kan hittas här:
> http://www.lysator.liu.se/~cosis/joxx.html

Jag har stuvat om lite så nu är http://www.lysator.liu.se/~cosis/joxx/ 
faktiskt en bättre sökväg.

Där kan man nu även hitta en revision två av paketet, med John's fil i init.d
inkluderad.
--
/Martin                          http://cos.skoj.nu/Reply to: