[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skandinaviske tegnTorstein Finnbakk <tofi@rana.online.no> writes:

> takk for hjelpen. har naa faatt debian til aa virke med gui, xfce - on er paa
> nettet. men faar ikke de skandinsviske tegnene fram. finns det noen howto for
> hvordan man kan ordne dette i debian.

Arkiveras inte den här listan någonstan?

I så fall kan det vara idé att söka där efter exempelvis "svenska
tecken" - det har tagits upp tidigare här.

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )Reply to: