[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med "pilarna" i viOn Mon, Mar 18, 2002 at 12:03:02PM +0100, Peter Mathiasson wrote:

> vi är kommersiell och ej inkluderad i Debian.

Han kanske syftar på vim?
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: