[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med PHP4On Mon, 18 Mar 2002 [09:20],
  Mikael Bergman (mb@abc.se) wrote:

> Jag kör en lite experimentserver (unstable som jag leker lite med Apache,
> PHP4 och MySQL. Efter en apt-get dist-upgrade för ett tag sedan så
> fungerar inte .php-websidor. Det beror förmodligen på att vid
> "uppgraderingen" så avinstallerades av någon anledning PHP4 och jag fick
> frågan om att ändra i Apache-konfigureringen eftersom PHP inte längre
> fanns i systemet. Jag installerade naturligtvis PHP igen med lyckas inte
> "komma igång" igen.
> 
> grep php * (i /etc/apache/) ger:
> 
> httpd.conf:LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so
> mime.types:application/x-httpd-php           phtml pht php
> mime.types:application/x-httpd-php3           php3
> mime.types:application/x-httpd-php3-source           phps
> mime.types:application/x-httpd-php3-preprocessed        php3p
> mime.types:application/x-httpd-php4           php4
> srm.conf:DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi
> index.php
> srm.conf:#AddType application/x-httpd-php3 .phtml
> srm.conf:#AddType application/x-httpd-php3-source .phps
> srm.conf.0:#AddType application/x-httpd-php3 .phtml
> srm.conf.0:#AddType application/x-httpd-php3-source .phps
> srm.conf.dpkg-inst.14920:#AddType application/x-httpd-php3 .phtml
> srm.conf.dpkg-inst.14920:#AddType application/x-httpd-php3-source .phps
> 
> Den första raden (i httpd.conf) var bortkommenterad och måste naturligtvis
> vara med för att ladda PHP4-modulen i Apache men sedan är jag väck. Vad
> göra?
> 
> Kan det vara så att det inte alls är PHP som strular? När jag försöker
> accessa min MySQL-databas via PHPMyAdmin (ett webgränssnitt) får jag
> svaret "cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration."
> 
> Hjälplös!

Finns extension=mysql.so med i din /etc/php4/apache/php.ini?


/d

-- 
 "If only he had joined a mainstream religion, like Oprahism or Voodoo."
-Professor Reply to: