[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med PHP4Jag kör en lite experimentserver (unstable som jag leker lite med Apache,
PHP4 och MySQL. Efter en apt-get dist-upgrade för ett tag sedan så
fungerar inte .php-websidor. Det beror förmodligen på att vid
"uppgraderingen" så avinstallerades av någon anledning PHP4 och jag fick
frågan om att ändra i Apache-konfigureringen eftersom PHP inte längre
fanns i systemet. Jag installerade naturligtvis PHP igen med lyckas inte
"komma igång" igen.

grep php * (i /etc/apache/) ger:

httpd.conf:LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so
mime.types:application/x-httpd-php           phtml pht php
mime.types:application/x-httpd-php3           php3
mime.types:application/x-httpd-php3-source           phps
mime.types:application/x-httpd-php3-preprocessed        php3p
mime.types:application/x-httpd-php4           php4
srm.conf:DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi
index.php
srm.conf:#AddType application/x-httpd-php3 .phtml
srm.conf:#AddType application/x-httpd-php3-source .phps
srm.conf.0:#AddType application/x-httpd-php3 .phtml
srm.conf.0:#AddType application/x-httpd-php3-source .phps
srm.conf.dpkg-inst.14920:#AddType application/x-httpd-php3 .phtml
srm.conf.dpkg-inst.14920:#AddType application/x-httpd-php3-source .phps

Den första raden (i httpd.conf) var bortkommenterad och måste naturligtvis
vara med för att ladda PHP4-modulen i Apache men sedan är jag väck. Vad
göra?

Kan det vara så att det inte alls är PHP som strular? När jag försöker
accessa min MySQL-databas via PHPMyAdmin (ett webgränssnitt) får jag
svaret "cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration."

Hjälplös!

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: