[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] Stockholm Linux User GroupHejsan,

detta är nu en stående ibjudan till er alla som råkar befinna
sig i stockholm på torsdagar.

Mellan 18 och 21 har SLUG fria möten. Mötena hålls i en lokal
på Engelbrektsgatan 4 och är helt kravlösa. Man träffas, man
snackar och eventuellt hackar man lite på nått.

Tanken med mötena är att Linuxintresserade skall kunna mötas
och för att dela erfarenheter och umgås. Det finns inga krav
på direkta kunskaper om Linux, det räcker med att man är 
intresserad.

Just nu håller vi på att implementera och konfiguerar ett
NetBoot-system för att kunna använda maskinerna i lokalen.
Som grund i det hela använder vi Debian - på de arkitekturer
som Debian finns portat till.

Alla är välkomna. Medlem som icke medlem.

TID:	TORSDAGAR	18.00	-	21.00
PLATS:	ENGELBREKTSGATAN 4	(PROXXI)

Vägbeskrivningar, kartor och mer information finns på:

	http://www.proxxi.org/
	http://slug.qbranch.se/

På vår hemsida kommer vi även gå ute med information senast
samma dag om det inte kommer vara något möte.

Finns det frågor om SLUG eller lokalen, maila mig direkt!

mvh
-- 
Johan Björklund <whero@home.se>
	ordförande SLUG

 *** Run Linux because you deserves it! ***

Fortune cookie of the mail:
The reason computer chips are so small is computers don't eat much.Reply to: