[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hurra nu fungerar SEB's internettjänst bra under LinuxOn Fri, Mar 08, 2002 at 12:17:53PM +0100, Thomas Lundqvist wrote:
> varit och fortfarande är hög. Då försökte jag förklara att det
> kan vara ganska lätt att snappa upp en 4-siffrig kod. Hon

Hur många inloggnignsförsök har du innan det spärras? Vad utöver den 4
siffriga koden behöver du? Personnumret?

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpVQmgyOpqrT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: