[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hurra nu fungerar SEB's internettjänst bra under LinuxOn Thu, Mar 07, 2002 at 05:34:07PM +0100, Stefan Alfredsson wrote:
> Jag har FSB, och dom släpper bara in IE och NS4.x. Eftersom jag själv
> bara kör konqueror (mozilla är för saggig helt enkelt.. iaf för ett halvår
> sen), så testade jag Opera .. och det funkade fint!

Du kan ställa in identifikation i Konqueror, per sajt t.o.m

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpvqKHoP37i5.pgp
Description: PGP signature


Reply to: