[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MD5-sum mismatch?FYI

Det ser väldigt konstigt ut nu när jag svarar på ett
meddelande. Hoppas ni kan tyda vad jag försöker meddela er
nedan. :)

Henk

<forward>


From: Torbjorn Olofsson <tol@du.se>
To: elements@eyeque.org
Subject: Re: [danne@simila.myip.org: Re: MD5-sum mismatch?] (fwd)

On Wed, 30 Jan 2002, Anders Nordahl wrote:
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Wed, 30 Jan 2002 17:04:35 +0100
> From: Henrik Holmboe <elements@eyeque.org>
> To: ano@du.se
> Subject: [danne@simila.myip.org: Re: MD5-sum mismatch?]
>
> Hej Anders,
>
>  kommer inte ihåg vilken av er som har hand om ftp.du.se. Hanteras
>  som ni vill. FYI i vilket fall som helst.
>
> Ha're!

Hej

Det berodde på att vi har haft en kraschad disk i maskinen, och
när vi sedan kopierade över nfs till en annan disk så blev
filerna förstör da vilket ledde till md5sum-felen :). Vi har nu
gjort om alltihop, och spegeln är tillbaka i fullgott skick
(åtminstone vad gäller debian oc h debian-non-US). Meddela
gärna detta på listan (vet inte om man kan post a på den utan
att vara prenumerant på debian-user-swedish).

/Torbjörn Olofsson, Centrala IT-enheten Högskolan Dalarna

> Henk
>
>
> ----- Forwarded message from Daniel Similä <danne@simila.myip.org> ----
-
>
> From: Daniel Similä <danne@simila.myip.org>
> To: debian-se <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Subject: Re: MD5-sum mismatch?
[snip}
>
> On Tue, Jan 29, 2002 at 02:32:45PM +0100, David Westlund wrote:
> > Du kan lösa det här genom att byta till en annan host i
> > /etc/apt/sources.list
> > Jag hade samma problem när jag använde ftp.du.se, men det försva
nn när
> > jag bytte till ftp.se.debian.org
> >
> > David westlund
> >
> > > Fick det här från apt-get:
> > > "Failed to fetch
> > > ftp://ftp.du.se/debian/pool/main/g/guile-core/libguile9_1.4-22_i386.d
eb
> > > MD5Sum mismatch"
> > >
> > > Vad innebär det att MD5Sum inte matchar? Att paketet finns, men att
> > > nån har mufflat med det?
> >
>
> Det kan tänkas att ftp.du.se updaterade och
> /debian/pool/main/g/guile-core/libguile9_1.4-22_i386.deb
> blev inte helt nerladdat.
>
> Något liknande hände för mig i förgår när jag 'apt-get update
' från ftp.fi.debian.org.
> Då var det en paketlista som krånglade så att gzip gav felmeddeland
en.
> Det hela korrigerades senare på dagen.
>
> ----- End forwarded message -----
> --
>  _________________________  _____________________________________
> /______________________  | [Henrik Holmboe, Stockholm, Sweden  ]
> |  _________________ /|  | [Email: henrik.holmboe[at]eyeque.org ]
> |  | |_______________|_|  | [Web:  www.eyeque.org/users/elements ]
> |  |/______________________| [IRC:  elements on irc.du.se (EFnet) ]
> |__________________________/ [Cell: +46 (0)709 929284       ]
> [ Planet X Systems, www.pxs.se Key print: 0x723D4FFF        ]
> [ Network Engineer        "Carpe Noxem" -- H. Holmboe, 1995 ]
>

++ 29/01/02 14:06 +0100 - Petter Isaksson:
>Hmm..
>
>Fick det här från apt-get:
>"Failed to fetch
>ftp://ftp.du.se/debian/pool/main/g/guile-core/libguile9_1.4-22_i386.deb
>MD5Sum mismatch" 
>
>Vad innebär det att MD5Sum inte matchar? Att paketet finns, men att
>nån har mufflat med det?
>
>mvh
>
>- Petter
>-- 
>Petter Isaksson  | Expert, n.:
>0733 - 60 07 70  |     Someone who comes from out 
>013 - 17 90 45  |     of town and shows slides
>
>
>
>
>
>
>-- 
>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
-- 
  _________________________  _____________________________________
 /______________________  | [Henrik Holmboe, Stockholm, Sweden  ]
|  _________________ /|  | [Email: henrik.holmboe[at]eyeque.org ]
|  | |_______________|_|  | [Web:  www.eyeque.org/users/elements ]
|  |/______________________| [IRC:  elements on irc.du.se (EFnet) ]
|__________________________/ [Cell: +46 (0)709 929284       ]
[ Planet X Systems, www.pxs.se Key print: 0x723D4FFF        ]
[ Network Engineer        "Carpe Noxem" -- H. Holmboe, 1995 ]

Attachment: pgpnSFPea1_qN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: