[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MD5-sum mismatch?On Tue, Jan 29, 2002 at 02:32:45PM +0100, David Westlund wrote:
> Du kan lösa det här genom att byta till en annan host i
> /etc/apt/sources.list
> Jag hade samma problem när jag använde ftp.du.se, men det  försvann när
> jag bytte till ftp.se.debian.org
> 
> David westlund
> 
> > Fick det här från apt-get:
> > "Failed to fetch
> > ftp://ftp.du.se/debian/pool/main/g/guile-core/libguile9_1.4-22_i386.deb
> > MD5Sum mismatch" 
> > 
> > Vad innebär det att MD5Sum inte matchar? Att paketet finns, men att
> > nån har mufflat med det?
> 

Det kan tänkas att ftp.du.se updaterade och
/debian/pool/main/g/guile-core/libguile9_1.4-22_i386.deb
blev inte helt nerladdat.

Något liknande hände för mig i förgår när jag 'apt-get update' från ftp.fi.debian.org.
Då var det en paketlista som krånglade så att gzip gav felmeddelanden.
Det hela korrigerades senare på dagen.Reply to: