[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tecknen @, £, $ osv och backspaceJag har mitt tangentbord inställt på 104 knappar och det funkkar för mig.

Gäller det endast för GNOME-program eller?Reply to: