[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tecknen @, £, $ osv och backspaceOn Wed, Jan 30, 2002 at 06:29:51PM +0100, Hans-Olof Danielsson wrote:
> RightAlt Meta

Jag har egentligen ingen aning, men jag skulle kunna tänka mig att det
blir bättre om du tar bort den här raden.

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp5TJRxmjs09.pgp
Description: PGP signature


Reply to: