[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re:dhclientmattias östergren:

> Grejen är ju att jag vet vilken IP-adress dhcp-servern har, men jag vet
> inte hur jag ska berätta det för dhclient.

Det skall du inte göra, dhcp-klienten sänder ut ett allmänt anrop för att få
kontakt med dhcp-servern.

> Och hur får jag ifup att automatiskt använda dhclient?

Enligt manualsidan borde det räcka att skriva som du gjort.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
Reply to: