[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re:dhclientReine Johansson <brain@bredband.net> wrote on 2002-01-23 11:46:31:
>
>> /var/log/syslog säger: 
>> dhclient-2.2.x: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 1 
>> dhclient-2.2.x: No DHCPOFFERS received. 
>> dhclient-2.2.x: No working leases in persistent database.
>> dhclient-2.2.x: Sleeping. 
>
>> notera att dhclient pratar om 255.255.255.255 trots att nätmasken borde 
>> vara 255.255.255.0. Jag har satt subnet-mask till detta i
>> /etc/dhclient.conf, vilket verkar  hjälpa föga.
>
>Jag har tyvärr ingen lösning på ditt problem. Enligt syslog så ser det ju
>ut som dhclient fungerar som den ska, men inte får kontakt med någon
>DHCP-server. Ville dock bara påpeka att 255.255.255.255 inte är någon
>subnetmask. Det är en broadcast IP-adress. Dvs, om du skickar något till
>255.255.255.255 så skickas det till alla datorer i segmentet. Detta görs
>eftersom dhclient inte har en aning om vilken IP-adress DHCP-servern har.
>Detta är fullt naturligt.
>
>Det enda jag har i min /etc/dhclient.conf är:
>
># /etc/dhclient.conf
>interface "eth0" {
>}
>#
>
>Och min /etc/network/interfaces ser ut som följer:
>
># /etc/network/interfaces
>auto lo
>iface lo inet loopback
>auto eth0
>iface eth0 inet dhcp
>#
>
>Hoppas det löser sig!
>
>/Reine

Grejen är ju att jag vet vilken IP-adress dhcp-servern har, men jag vet inte hur jag ska berätta det för 
dhclient. Och hur får jag ifup att automatiskt använda dhclient?

/Mattias Östergren
Reply to: