[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: SSL problem...Sorry för hostmaster hade inte ändrat bara =)

De är inte fel i browsern, ja misstänker att ja inte lyckas få "kål" på allt
i apachen när ja kört ./httpd stop

kan de vara så ?

// M

-----Original Message-----
From: David Röhr [mailto:david@rohr.nu] 
Sent: den 23 januari 2002 10:34
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: SSL problem...


On ons, 23 jan 2002,
    "Sandström, Mikael" wrote:

> Hi !
> 
> I got this problem:
> 
> I just got my new cert, I changed the .crt file (checked with 
> httpd.conf), but when I restart de apache server it still loads my old 
> cert (I believe)... I checked with my browser and the valid date still 
> is the same as before the change of the .crt file...
> 
> anyone have an idea on what can be wrong ?

Testa med en annan browser? Rensa Cache? Det första du bör göra är att
kontrollera så du har rätt cert installerat. Så det vet om felet ligger i
apachen, eller din browser. Troligen ligger det i din browser, för du måste
väl ha koll på vilka cert apachen laddar?

Btw. Varför använder du en hostmaster@-adress för dina listmail? Det kan väl
inte vara bra för något (:


/d

-- 
Hermes: "Hail, Atlanta."


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: