[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Stoppa spam till listanOn Fri, Jan 18, 2002 at 07:43:54PM +0100, Jonas Steverud wrote:
> Kaddik <kaddik@kaddik.mine.nu> writes:
> 
> > Följande är skickat till <listadmin@jtsterlings.com>
> > Om det fortsätter kanske några fler kan skicka begäran
> > om att det upphör sändas...
> 
> Det där är ett bra sätt att meddela att de skickar till en aktiv
> adress, dvs en epostadress som läses. Man skall *aldrig* skicka till
> "reply to remove" eftersom det är deras sätt att leta aktiva
> adresser. Jag vågar lova att det kommer att komma mer spam nu när de
> vet att adressen är aktiv. Spammare skiter fullständigt i om du vill
> läsa eller ej - att det är en lista gör dem bara gladare eftersom de
> då når fler med färre brev.

Det vore trevligt om listmaster enforcade policyn (suck, vilken fin
svenska).
http://www.debian.org/MailingLists/#ads

Men jag antar att det är en omöjlighet att verkligen få igenom det som
ett krav... Hade varit trevlit dock.

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Addressen i From headern är giltlig till mitten av Februari.

Attachment: pgpoVfhjiXG4L.pgp
Description: PGP signature


Reply to: