[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: stänga listan för ickeprenumeranter?Fredrik Jonson:

> Jag undrar bara om det är någon slags policy från debian.org att listorna
> är öppna för icke-medlemmar?

Ja, det är det.

> Vem administrerar listan?

Se http://www.debian.org/contact#infrastructure för kontaktadresser.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: