[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf fel vid körning av apt-getHejsan!

> Jag har ett litet problem med en av våra maskiner.
> Vi kör Linux 2.2.19 på den.

Vilken version av Debian kör du? stable, testing eller unstable?

> Någonting har gått snett någonstans.
> När jag vill uppdatera något program mha apt-get så går det inte?
> 
> Se följande:
> 
> === SNIP START ===
> server:/# apt-get install dump
> Reading Package Lists... Done
> Building Dependency Tree... Done
> Sorry, dump is already the newest version.
> 0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 134  not
> upgraded.
> 1 packages not fully installed or removed.
> Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
> debconf: Perl may be unconfigured (Can't modify goto in lvalue
> subroutine return at /usr/share/perl5/Debconf/Base.pm line 24, near "}"

Jag sökte på google och hittade följande tråd:
http://www.linuxarkivet.nu/mlists/debian-devel/0105/msg01999.html
Problemet verkar vara att du har gammal version av debconf, men ny
version av perl. Testa att installera ny version av debconf. Om det inte
funkar, så sätt dig och läs tråden. =)

David WestlundReply to: