[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf fel vid körning av apt-getHej.

Jag har ett litet problem med en av våra maskiner.
Vi kör Linux 2.2.19 på den.

Någonting har gått snett någonstans.
När jag vill uppdatera något program mha apt-get så går det inte?

Se följande:

=== SNIP START ===
server:/# apt-get install dump
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Sorry, dump is already the newest version.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 134  not
upgraded.
1 packages not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
debconf: Perl may be unconfigured (Can't modify goto in lvalue
subroutine return at /usr/share/perl5/Debconf/Base.pm line 24, near "}"
Compilation failed in require at (eval 4) line 3.
        ...propagated at /usr/share/perl/5.6.1/base.pm line 18.
BEGIN failed--compilation aborted at
/usr/share/perl5/Debconf/Iterator.pm line 5.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm
line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at
/usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 7.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line
5.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm
line 5.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Log.pm line 8.
Compilation failed in require at (eval 1) line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 1) line 4.
) -- aborting
Setting up dump (0.4b25-1) ...
Can't modify goto in lvalue subroutine return at
/usr/share/perl5/Debconf/Base.pm line 24, near "}"
Compilation failed in require at (eval 4) line 3.
        ...propagated at /usr/share/perl/5.6.1/base.pm line 18.
BEGIN failed--compilation aborted at
/usr/share/perl5/Debconf/Iterator.pm line 5.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm
line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at
/usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 7.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line
5.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm
line 5.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Log.pm line 8.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Db.pm line 5.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Db.pm line
5.
Compilation failed in require at /usr/share/debconf/frontend line 22.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/debconf/frontend line
22.
dpkg: error processing dump (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 255
Errors were encountered while processing:
 dump
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
server:/#

=== SNIP SLUT ===


Vad har gått fel och kan man göra någonting åt det?

MVH
Elias

------------------------------------------------------------------------
Elias Norström, Systemsdeveloper
Hylsvägen 4, 721 30 Västerås

Direct: +46-(0)21-470 20 84
Mobile: +46-(0)70-699 95 65
Fax: +46-(0)21-470 20 49
Mail: elias.norstrom@lunchinfo.com
------------------------------------------------------------------------
http://www.lunchinfo.com - Internets hetaste restaurangguide
------------------------------------------------------------------------Reply to: