[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: alsa (var: trasig /dev/dsp0)Hej

Mitt tips är att du skapar dig din egen alsa-image fil med hjälp utav 
packeten alsa-source, kernel-package och källkoden till kärnan.... 

MvH
	Martin

lördagen den 17 november 2001 13.59 skrev mattias/spikboll:
> Tyvärr verkade det där inte fungera, så jag ställer en annan fråga.
>
> Hur får jag alsa att fungera?
> Jag har ett i810 och kör unstable, men problemet är att alsa-modules bara
> finns till kernel 2.4.5 och jag kör 2.4.13. Framtills jag krånglade sönder
> /dev/dsp0 så körde jag på kärnans ljuddrivrutin och det fungerade halvbra.
> Bl.a. så spelades mono-mp3:or och festival/rsynth i dubbel hastighet.
>
> vad göra?
>
> /Mattias
>
> On Sat, 17 Nov 2001 12:42:39 +0100 André Dahlqvist 
<andre.dahlqvist@telia.com> wrote:
> > > Jag tror jag har haft sönder min /dev/dsp0
> > > Vad gör jag för att återställa den?
> >
> > cd /dev
> > MAKEDEV audio
> > --
> >
> > André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>
>
>  mattias östergren | /"\
>  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
>   gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
> http://spikboll.net | / \Reply to: