[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: WAV TILL MP3 KONVERTERING.Umm lame är väl rätt bra, tycker jag, om det är det du menar, decoder
alltså.

Mathias

Anders Holmberg wrote:
> 
> Hej!
> Vilket program för konsollläge rekomenderar ni för att konvertera wav-ar
> till mp3-or?
> Finns l3enc och l3dec för linux?
> /Anders.Reply to: