[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kernel 2.4 och ReiserFSHej.

Jag har bestallt en ny notebook och jag tankte att jag skulle ta och testa
Debian. Men jag maste ha kernel 2.4 och jag vill anvanda ReiserFS. Betyder
det att jag maste installera fran unstable? Och betyder det att allt
kommer att krasha och ha sig hela tiden?
Reply to: