[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.4 och ReiserFSPotato (2.2) har gjorts kompatibel med kernel 2.4 så att modutils
är tillräckligt ny version osv.

On Sat, 30 Jun 2001 08:47:47 Mikael Gustaf Claesson wrote:
> Hej.
> 
> Jag har bestallt en ny notebook och jag tankte att jag skulle ta och
> testa
> Debian. Men jag maste ha kernel 2.4 och jag vill anvanda ReiserFS.
> Betyder
> det att jag maste installera fran unstable? Och betyder det att allt
> kommer att krasha och ha sig hela tiden?
> 
> 
> 
> --  
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
--------------------------------------------------------------
| Fredrik Bjurenfors | ollesson@home.se | http://ollesson.cx |
--------------------------------------------------------------Reply to: