[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: flera nätverkskort...Systemet kommer alltid att identifiera korten i samma ordning. eth0 kommer 
att tilldelas det förs identifierade kortet, eth1  nästa kort osv. Alias 
krånglar bara till saker. Allt du behöver se till är att ladda rätt moduler 
(eller ha dem kompilerade i kärnan). modconf är ett bekvämt verktyg för att 
att meka med moduler. Pröva alla nätverksmoduler tills du hittar en som 
identifierar ditt kort. Ipnummer mm för korten sätter du i 
"/etc/network/interfaces". Kör /etc/init.d/networking restart, för att få 
ändringarna att ta effekt.
On Thursday 28 June 2001 12:43, Kaddik wrote:
> Jag försöker få in ett nätverkskort till i burken.
> jag har sedan förut ett 3c509, och försöker nu få in ett Dlink DFE-530TX
> kort. Enligt tidigare uppgifter skall det vara via-rhine, men var skall jag
> tala om för burken vad som är vad? I ethernet-howton sägs att jag skall
> skriva 'alias eth0 3c509' osv i /etc/conf.module. Heter den något annat i
> debian?
>
> Hjälp av alla slag uppskattas!
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org

-- 
oivvio polite

cell +46 (0)709 30 40 30 / phone +46 (0)8 669 64 18 / fax +46 (0)8 84 00 18
varvsgatan 10A / s-117 29 stockholm / swedenReply to: