[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

InstallationsfrågorHej Debianfolket!

Jag vill testa Debian 2.2.r3, och har några frågor innan jag installerar.
Vill ansluta till Internet med telia-adsl och undrar vilka moduler jag 
behöver installera och hur/när jag konfigurerar uppkoplingen under 
installationen.

Tacksam för hjälp.

Tor Kjemo
Reply to: