[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Maping mouse button to key?Är det någon som vet hur man mappar en musknapp till en tangent?

Mer specifikt vill jag att höger musknapp skall generera PgUp i Acrobat
Reader.

/AndersReply to: