[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian i sverigeOn Sun, 3 Jun 2001, Jonas Anderson wrote:

> 	trevligt att upptäcka andra debiananvändare i sverige.
> 	själv gick jag till debian efter ngra år med RH(min första linux)
> 	och har använt debian sedan 2.1. debian är lite krångligare,
> 	åtminståne för mig som är mer en glad amatör (och inte lär
> 	så fort längre). är dock fast, inte minst p g a apt (och den
> 	lugna utvecklingstakten).
> 
> 	blev lite nyfiken på alla andra här på listan; varför gillar ni debian?

Borjade for ganska manga ar sen att labba med linux. Provade Redhat,
Slackware och Debian, den davarande versionen var 1.3 och jag var inte sa
imponerad, faktiskt. dselect var krangligt och apt existerade inte, sa jag
korde Redhat ett tag till. Provade Debian 2.0 eller var det 2.1 nar apt
kom precis, blev totalt foralskad i att man kunde installera updatera och
allting automagiskt via natet. Har haft kabelmodem/snabba uppkopplingar
sedan -95 sa det passade mig alldelles utmarkt. Sedan dess har jag bara
blivit mer och mera imponerad av dess community och funktioner. Det ar
helt enkelt den mest avancerade och storsta och att inte forglomma alltid
FRIA Linux. Jag kommer nog aldrig byta till nan annan distribution. Savida
ingen annan kommer med nan lika revolutionerande ny superpraktisk bra ide
som apt, och har samma funktionalitet som Debian. :-)

Johbe 

PS, har lite strula med svenska bokstaver pa en gammal sunholk, hoppas ni
forstar anda..

> 	jonas
> 
> 
> --  
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: