[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Maping mouse button to key?Vissa fönsterhanterare har möjlighet att mappa mushändelser till annat.
Kolla dokumentationen för din fönsterhanterare.

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      010 270 26 67        PC/Sun datorer
Sweden                      Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------


From: Anders Logg <logg@math.chalmers.se>
Subject: Maping mouse button to key?
Date: Tue, 5 Jun 2001 14:23:44 +0200 (MET DST)

> Är det någon som vet hur man mappar en musknapp till en tangent?
> 
> Mer specifikt vill jag att höger musknapp skall generera PgUp i Acrobat
> Reader.
> 
> /Anders
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: