[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: potatoinstallation, nya svårigheterOn Sat, 02 Jun 2001, Jonas Anderson wrote:

> 
> har kommit såpass långt nu att
> bassystemet är installerat:
> 
> "next: reboot the system"
> 
> efter omstarten får jag:" /bin/sh: /sbin/termwrap: Nosuch file or directory
> /bin/sh: exec: /sbin/termwrap: cannot execute: No such file or directory
> INIT: Id "1" respawning to fast: disabled for 5 minutes"
> vet inte hur jag skall laga detta. ngra tips?

Trasig base och troligen saknar du /etc/environment. Testa diskarna från
den här urlen, <http://people.debian.org/~aph/>.


/d

-- 
Cubert: "Why do I have to be the hump?" 
Fry: "'Cause you're too ugly to be a wart." Reply to: