[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MusproblemDu säger högerklicka... vanligtvis klistrar man in med mittenknappen på en 3-knapparsmus.. Kan det vara så enkelt?

  /Emil
----- Original Message ----- 
From: "Mikael Bergman" <mb@abc.se>
To: "debian-user-swedish" <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Saturday, March 24, 2001 9:08 PM
Subject: Musproblem


> Ny installation av stable (dvs X3) och gpm. Musen fungerar som den ska 
> "utanför" X men i X så fungerar det inte att markera text och klippa in 
> i andra fönster genom att högerklicka. Förslag?
> 
> XF86Config (relavanta delar *avskrivna* ;-):
> 
> Section "Pointer"
> Protocol  "MouseMan"
> Device   "/dev/mouse/"
> Baudrate  1200
> Resolution 100
> Buttons   5
> 
> Att sätta PS/2 fungerar inte. Då hoppar pekaren bara över skärmen.
> 
> Mvh,
> Mikael Bergman
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: