[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Musproblem# ls -al /dev/mouse
lrwxrwxrwx  1 root root  10 Mar 8 2000 /dev/mouse -> /dev/psaux

--- /etc/gpm.conf --- (eller ta bort gpm)
device=/dev/mouse
responsiveness=
type=ps2
append="-l \"a-zA-Z0-9_.:~/\300-\326\330-\366\370-\377\""

--- /etc/X11/XF86Config ---
Section "Pointer"
  Protocol  "MouseManPlusPS/2"
  Device   "/dev/mouse"
  ZAxisMapping 4 5
EndSection

On Sat, 24 Mar 2001, Mikael Bergman wrote:

> Ny installation av stable (dvs X3) och gpm. Musen fungerar som den ska
> "utanför" X men i X så fungerar det inte att markera text och klippa in
> i andra fönster genom att högerklicka. Förslag?
>
> XF86Config (relavanta delar *avskrivna* ;-):
>
> Section "Pointer"
> Protocol  "MouseMan"
> Device   "/dev/mouse/"
> Baudrate  1200
> Resolution 100
> Buttons   5
>
> Att sätta PS/2 fungerar inte. Då hoppar pekaren bara över skärmen.Reply to: