[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

MKALIAS.Hej!
Jag har problem med newaliases.
Det kommer upp ett tämligen irriterande meddlende som lyder:
/usr/lib/smail/mkaliases: /usr/lib/smail/getopt: no such file or
directory.
Jaha som vanligt har inte Debian alla filer på plats på grund av att man
kan för lite.
Vad gör jag nu?
/Anders.Reply to: