[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ljud under debianHejs.
Prova att ändra jumpern på kortet default sitter den nog line.
Sätt den på speaker istället. Det som var felet med mitt kort
allt såg fint ut och allt spelade allt var på högsta volym men jag
hörde inget så ändrade jumpern så funkade det fint sen

Hälsningar Fredrik


On Thu, 11 Jan 2001 10:36:37 Jonna Moberg wrote:
> Hej!
> 
> Sitter med ett Soundblaster PCI128 chip ES1371 som jag inte får
> igång.....det hittas vid uppstarten men det går inte att få något ljud
> alls......har hört att det ska vara meckigt att få til detta.....har
> någon något förslag till stackars mig? Kernel 2.2.17....
> 
> Johanna Moberg
> Cable & Wireless - pi.se
> 
> 
> --  
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
Reply to: