[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lockdHej!

Jag har börjat få

Starting NFS common utilities: statd lockdportmap: server localhost not
responding, timed out
portmap: server localhost not responding, timed out
lockd_up: makesock failed, error=-5
portmap: server localhost not responding, timed out
lockdsvc: Input/output error
.

när jag startar maskinen. Det enda jag gjort är att jag ställde om
nätverksinställningarna temporärt för DHCP, men nu är de tillbaka som
de var tidigare, men det ovan fortsätter. Är det någon som vet var man
skall börja leta? lo är, så vitt jag kan se, korrekt konfigurerad.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: