[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alt och Alt GrHej

Såhär ser min XF86Config ut.. (Jag kör inte X4.0)

Section "Keyboard"
  Protocol    "Standard"
  AutoRepeat   500 5
  LeftAlt     Meta
  RightAlt    Meta
  ScrollLock   Compose
  RightCtl    Control
  XkbKeycodes   "xfree86"
  XkbTypes    "default"
  XkbCompat    "default"
  XkbSymbols   "us(pc101)"
  XkbGeometry   "pc"
  XkbKeymap    "xfree86(us)"
  XkbRules    "xfree86"
  XkbModel    "pc105"
  XkbLayout    "se"
EndSection

/I

Mattias Sundberg wrote:
> 
> Jag vet inte riktigt om detta hör hit men jag har problem med
> keyboardmappningen för Alt och Alt Gr i X. Vänster Alt fungerar som den ska
> men höger Alt (Gr) mappas inte riktigt och X tolkar den lika som vänster
> Alt, så jag kan inte skriva @-tecken eller |-tecken.
> 
> Jag kör X4.0 om det är till någon hjälp.
> 
> Så här ser min inställning i XF86Config ut nu:
> 
> Option "XkbRules"  "xfree86"
> Option "XkbModel"  "pc102"
> Option "XkbLayout"  "se"
> 
> Jag har prövat med XkbVariant "nodeadkeys" och lite andra saker men inget
> hjälper.
> 
> //Mattias
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

-- 
Ingemar Fällman       Phone: +46(0)90 786 9335
UMDAC, Umeå University    Fax:  +46(0)90 786 6762
S-901 87 UMEÅ, SWEDEN	   MailTo:Ingemar.Fallman@UMDAC.UmU.SE
----------------------------------------------------------------
$_ = "I'n Jvtu bopuifs Pfsm ibdlfs,"; y/a-z/za-y/; print "$_\n";Reply to: