[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Grafisk DSelect
On Thu, 5 Oct 2000, Jonas Jacobsson wrote:

>Finns det något x-interface för dselect?
ja, gnome-apt finns ju.

>Om inte, VARFÖR!?
ja, varför inte? console versionen är det
då inte nått fel på.


     [x] icq - 496723     [x] url - www.fobie.net

Reply to: