[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: localeRustan Rosen <rustan@lysator.liu.se> writes:

> Vid alla möjliga tillföllen spottas nu:
> ---
> perl: warning: Setting locale failed.
> perl: warning: Please check that your locale settings:
>     LANGUAGE = (unset),
>     LC_ALL = "sv_SE.ISO-8859-1",
>     LC_CTYPE = "sv_SE",
>     LANG = (unset)
>   are supported and installed on your system.
> perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
> [...]
> Vet någon vad det är som gått fel?

Har du möjligen nyligen uppgraderat libc6 till version 2.1.94-1? I så
fall är det ett känt fel, t ex rapporterat här:

  http://cgi.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=72547

    Hörs,
    Joel

-- 
Joel Rosdahl <joel@debian.org>  (PGP and GPG keys available)Reply to: