[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: localeOn Wed, 27 Sep 2000, peter karlsson wrote:
> Rustan Rosen:
> > perl: warning: Setting locale failed.
> > perl: warning: Please check that your locale settings:
> >     LANGUAGE = (unset),
> >     LC_ALL = "sv_SE.ISO-8859-1",
> >     LC_CTYPE = "sv_SE",
> >     LANG = (unset)
> >   are supported and installed on your system.
> > perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
> 
> Har du paketet "locales" installerat korrekt?
> 
> Vad säger "locale" och "locale -a"?
> 

Paketet listas som installerat och konfigurerat i dselect.
locale -a gav ett felmeddelande jag ej kommer ihåg, så
jag testade att börja installera föregående version, vilket misslyckades,
och installerade nuvarande igen. Nu ger den följande utskrift, men
fungerar fortfarande inte, utan ger samma fel och inga svenska tecken. Var
ändrar jag LANG till sv_SE? Katalogerna /usr/lib/locale/ och
/usr/share/i18n existerar ej, vilket enligt 
localedef --help 
de borde göra.

flatline:~# locale LANG=C
LC_CTYPE="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_NUMERIC="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_TIME="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_COLLATE="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_MONETARY="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_MESSAGES="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_PAPER="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_NAME="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_ADDRESS="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_TELEPHONE="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_MEASUREMENT="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_IDENTIFICATION="sv_SE.ISO-8859-1"
LC_ALL=sv_SE.ISO-8859-1
flatline:~# locale -a
C
POSIX
bokmal
bokmål
catalan
croatian
czech
danish
dansk
deutsch
dutch
eesti
estonian
finnish
français
french
galego
galician
german
greek
hebrew
hrvatski
hungarian
dutch
eesti
estonian
finnish
français
french
galego
galician
german
greek
hebrew
hrvatski
hungarian
icelandic
italian
ja_JP
japanese
japanese.euc
japanese.sjis
ko_KR
korean
korean.euc
lithuanian
nb_NO
norwegian
nynorsk
polish
portuguese
romanian
russian
slovak
slovene
slovenian
spanish
swedish
turkish
Reply to: